fbpx

Bioresonans Forskning, det finnes mye forskning på teorien om bioresonansterapi

Bioresonans, kamillahill.no
Bioresonans behandeleing

Bioresonans Forskning

bioresonans forsking

Bioresonans forsking på røykeslutt

Her er en randomisert dobbelblind og kontrollert studie om bioresonans og røykeslutt.

Forsking på Bioresonans.

Grundig forskning har blitt gjort av både Cyril W. Smith ( Salford University), som oppdaget at terapeutiske impulser som går i resonans med kroppen kan ha en effekt selv etter kort stimulering. Professor Dr. W R. Adey fra University of California bekreftet i sin forskning de samme prinsippene og at hvert allergen ( f.eks en matvare), patologiske mikroorganismer, miljøgifter, tungmetaller osv, alle legger et stress på menneskers forsvarssystem. Med bioresonans prøver man å kansellere ut de disharmoniske og skadelige frekvensene og forsterke de harmoniske frekvensene for å gjenopprette en normal funksjon i kroppen.

Cellene er som små energifabrikker og kommuniserer med hverandre og med meridianene. Alle organer, celler og meridianer har bestemte frekvensmønstre. I bioresonans behandlingen bruker jeg EAV ( elektro-akupunktur) etter Dr. Volls metode og tester den elektriske motstanden (Ohm) i punkter på fingre og tær. Målet er å finne hva som stresser og belaster din kropp. Frekvensmønstre som er disharmoniske, inverteres og sendes tilbake som behandlingssignaler. Dine celler og meridianer ernæres også med harmoniske frekvenser, fra naturlige substanser eller fra din egen kropp. For å lese forskning om meridianer, lesher og her.

Målet med bioresonans behandlingen jeg gir deg er å få i gang ditt eget forsvar og selvregulering. Behandlingen gjøres via en Holimed Wavemaker Pro, bioresonansmaskin fra Tyskland.
I første konsultasjon tar jeg alltid en nøye anamnese for å kartlegge symptomer og sykdomshistorikk og alt som kan være relevant. 

Meld deg på Kurs i fermentering 08.03

kurs 4,5 t med både foredrag, praktisk fermentering, Qi-gong og goodiebag: 1700 kr ordinær pris. Nå : kun 1400 kr!
Dette blir siste sjanse i Solbakken 1 i Drammen siden kjøkkenet skal bygges inn i en leilighet.